Kaupunginvaltuusto, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ari Nordström ja Raisa Ranta (varalla Mikael Ropo).

Pöytäkirja tarkastetaan 31.10.2019.

Pöytäkirja nähtävillä 1.11.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Nordström ja Raisa Ranta (varalla Mikael Ropo).

Pöytäkirja tarkastetaan 31.10.2019.

Pöytäkirja on nähtävillä 1.11.2019.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.