Kaupunginvaltuusto, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Reilun kaupan kannatustyöryhmään valtuustoedustaja jokaisesta puolueesta, valtuustoaloite, Hanna Hildén (lisäpykälä)

PRIDno-2019-5203

Perustelut

Valtuutettu Hanna Hildén (KOK) jätti kokouksessa puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Porissa toimii Reilun kaupan kannatustyöryhmä, koska Pori on Reilun kaupan kaupunki. Arvonimi saatiin 11 vuotta sitten, vuonna 2018, toisena kaupunkina Suomessa. Kannatustyöryhmä ideoi toimintaa ja seuraa, että vaaditut kriteerit täyttyvät myös arvonimen saamisen jälkeen. Kesällä 2019 tehdyn kyselyn mukaan, esim. kaupungintalon keittiössä ei ole ollut käytössä 100%:sti Reilun kaupan kahvia ja teetä, kuten Reilu kaupunki -kriteeristössä edellytetään.

Reilun kaupan työryhmän kokoa ei ole rajattu. Tärkeintä on, että mukaan saadaan innokkaita ihmisiä eettisen kaupankäynnin edistämiseksi. Tällä hetkellä kannatustyöryhmässä on yksi edustaja valtuustosta (allekirjoittanut) ja olisi erinomaista, jos ryhmään ohjattaisiin kustakin puolueryhmästä oma edustajansa. Kannatustyöryhmässä on edustajia ympäristö- ja lupapalveluista, Porin Palveluliikelaitoksesta, Satamartoista, SAMK:sta, DIAK:sta, Sivistystoimesta ja Scandic-hotellista (yritysedustaja).

Valtuuston suomin oikeuksin esitän, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin ja ohjeistaa kutakin valtuustossa istuvaa puolueryhmää valitsemaan keskuudestaan valtuutetun, joka kuuluu jatkossa Reilun kaupan kannatustyöryhmään."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.