Kaupunginvaltuusto, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Tiedote valtuustoryhmästä eroamisesta (lisäpykälä)

PRIDno-2019-5238

Perustelut

Valtuutettu Markku Tanttinen jätti puheenjohtajalle seuraavan tiedotteen:

"Sen johdosta, kun sosiaalidemokraatit valtuustoryhmänä ja kaupunginhallituksessa olevien edustajiensa välityksellä erottivat minut Pori Energian hallituksessa, katson ettei minun toimintani ole sopusoinnussa, heillä olevien toimintatapojen ja menetelmien kanssa, Katsoin syvää tuskaa sisimmässäni tuntien väistämättömäksi erota SDP:n Porin valtuustoryhmästä 9.10.2019.

Tulen jatkamaan edelleen työtäni valtuustossa niiden arvojen ja ihanteiden siivittämänä, joiden alkuidut ovat Santeri Alkion ja Forssan 1903 kokouksen perintönä, taistelussa heikompiosaisten ihmisten puolesta.

Toimintani perustuu "ikivihreänä" itsenäisenä valtuutettuna arkirealismiin, ja elämän tämän hetkisten ongelmien olevien kanssa kamppailevien ihmisten auttamiseen ja kunnioittamiseen. Olen valmis yhteistyöhön kaikkien valtuustoryhmien kanssa, jotka lähtökohtaisesti ovat mukana kehittämässä omaa kaupunkiamme inhimillisin periaattein."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

Kokouskäsittely

Markku Tanttinen ilmoitti, että hänen valtuustoryhmänsä nimi on Ikivihreä.

Tiedoksi

Virve Lepistö/LUMU-tiimi, sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.