Kaupunginvaltuusto, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Uusien varavaltuutettujen valinta valtuustokaudeksi 2017-2021

PRIDno-2019-32

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tero Lönnström, vs. asiakirjahallinnon päällikkö, tero.lonnstrom@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Krista Kiurun pyyntö:

"Vaalilain 93 §:n 2 momentin mukaan jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Vuoden 2019 aikana on tapahtunut seuraavat muutokset kaupunginvaaltuston kokoonpanossa:

- Valtuutettu Petteri Lahdelle (SDP) on myönnetty ero ja hänen tilalleen on kutsuttu varavaltuutettu Rauli Taimi, KV 25.2.2019 § 20;
- Varavaltuutettu Eero Vanhakartanolle (KOK) on myönnetty ero, KV 23.9.2019 § 123;
- Vatavaltuutettu Tero Niskaselle (KOK) on myönnetty ero, KV 23.9.2019 § 124.

Pyydän, että keskusvaalilautakunta määrää uudet varavaltuutetut vajaaksi jääneiden ryhmien osalta."

Ehdotus

Esittelijä

Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Keskusvaalilautakunta määrää vaalilain 93 §:n 2 momentin nojalla seuraavat valavaltuutetut:

- SDP:n nykyisten kuudentoista varavaltuutetun lisäksi varavaltuutetuksi Tero Savalan.
- Kokoomuksen nykyisten yhdentoista varavaltuutetun lisäksi varavaltuutetuiksi Pentti Ruususen ja Viliina Välimäen.

Päätös

Keskusvaalilautakunta määräsi vaalilain 93 §:n 2 momentin nojalla seuraavat valavaltuutetut:

- SDP:n nykyisten kuudentoista varavaltuutetun lisäksi varavaltuutetuksi Tero Savalan.
- Kokoomuksen nykyisten yhdentoista varavaltuutetun lisäksi varavaltuutetuiksi Pentti Ruususen ja Viliina Välimäen.

Perustelut

Keskusvaalilautakunta käsitteli uusien varavaltuutettujen nimeämistä kokouksessaan 16.10.2019.

Asian käsittely ja esittely on luettavissa edellä asian aiemmissa käsittelyvaiheissa.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunnan päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätöksen uusista varavaltuutetuista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.