Keskusvaalilautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Riitta Suonpää ja Pirjo Seikkula (varalla Juha Junell).

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Junell ja Pirjo Seikkula.

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksessa.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.