Keskusvaalilautakunta, kokous 12.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Laitosäänestys kevään 2021 kuntavaaleissa

PRIDno-2020-6731

Valmistelija

  • Tero Lönnström, asiakirjahallinnon päällikkö, tero.lonnstrom@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 46 §:n 2 momentin mukaan äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka joka on otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa.

Vaalilain 9 §:n 1 momentin 3-kohdan mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset.

Keskusvaalilautakunta on pyytänyt Porin perusturvalta lausuntoa ennakkoäänestyspaikoiksi nimettävistä laitoksista. Laitosäänestyksen piiriin kuuluvia laitoksia on Porin kaupungin alueella ollut vakiintuneesti noin 40. 

Perusturva esittää lausunnossaan seuraavaa:

 - palvelutalo Ruskala poistetaan laitosäänestyksen piiristä

 - laitosäänestyksen piiriin lisätään Attendo Juhanantupa, Aurinkokulma Oy ja Mehiläinen Omakoti Onni

Lausunnon mukaiset laitosäänestyspaikat ovat oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Keskusvaalilautakunta ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää ennakkoäänestyspaikat laitoksissa kevään 2021 vaaleissa.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksytiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Keskusvaalilautakunta kuuli vaaliasiantuntija Ali El-Tobgyn alustuspuheenvuoron asiassa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, keskusvaalilautakunnan toimisto, perusturva

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.