Keskusvaalilautakunta, kokous 12.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Porin kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat kevään 2021 kuntavaaleissa

PRIDno-2020-6733

Valmistelija

  • Tero Lönnström, asiakirjahallinnon päällikkö, tero.lonnstrom@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 9 §:n 1 momentin mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää. Oikeusministeriö on ohjeistanut, että kunnan on ehdottomasti huolehdittava siitä, että yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on kunnassa riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään.

Ennakkoäänestyspaikat on syytä sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjien on helppoa tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. Yksi hyvä tapa on sijoittaa ennakkoäänestyspaikkoja sinne, missä äänestäjien muutoinkin tiedetään liikkuvan. Kuitenkin myös taajamien ulkopuolella asuville on järjestettävä asianmukaiset ennakkoäänestysmahdollisuudet. Ministeriö ohjeistaa edelleen, että ennakkoäänestyspaikkojen on hyvä pysyä samoina vaaleista toiseen ja äänestyspaikkojen tulee olla esteettömiä.

Porissa keskusvaalilautakunta on itse järjestänyt ennakkoäänestyksen kaupungin alueella. Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajoissa on huomioitu kiinteistöjen muu toiminta ja aukiolo.

Kuntavaaleissa 2017 kokeiltiin ensi kertaa liikkuvan ennakkoäänestyspaikan käyttöä ja saatu palaute liikkuvan ennakkoäänestyspaikan käytöstä on ollut positiivista. Liikkuva ennakkoäänestys toteutettiin alueilla, joilta etäisyys muihin yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin tai vaalipäivän äänestyspaikalle oli huomattava. Liikkuva ennakkoäänestys hyödynsi pääosin kirjastoauton reitistöä. Liikkuvana ennakkoäänestyspaikkana käytettiin kirjastoautoa.

Porin kaupungin alueella on ollut 14 vakiintunutta ennakkoäänestyspaikkaa sekä liikkuva ennakkoäänestyspaikka, joka tekee kaksi päivän mittaista kierrosta. Vaalihuoneistoissa ja ennakkoäänestyspaikoissa tapahtuneista omistajavaihdoksista ja remontoinneista johtuen kevään 2021 vaaleissa esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset ennakkoäänestyspaikkoihin:

  • Itä-Porin yhtenäiskoulun väistötila vaihtuu suunnitellusti valmistuneeseen Itätuulen kirjastoon. Äänestyspaikaksi on valittu kirjaston yhteisötila Salonki vastaavan kirjastonhoitajan suosituksesta. Äänestysaluejaon uudistuksen myötä alue SAMPOLA JA IMPOLA on yksi Porin suurimmista, joten ennakkoäänestyspaikan aukiolo on laajennettu kattamaan koko ennakkoäänestysajan.
  • Pihlavan terveysasema ennakkoäänestyspaikka siirtyy Pihlavan seurakuntatalolle. Pihlavan seurakuntatalolla on erinomainen saavutettavuus ja soveltuvuus äänestyskäyttöön on terveysasemaa parempi. Aukioloajat neuvoteltu seurakuntatalon henkilöstön kanssa sopiviksi.
  • Länsi-Porin kouluun lisätään ennakkoäänestyspaikka. Äänestysaluejaon uudistuksen myötä Länsi-Porin kolme äänestysaluetta sulautuu kahdeksi suuremmaksi alueeksi. Tämän vuoksi on katsottu tarpeelliseksi lisätä Länsi-Poriin ennakkoäänestyspaikka viikonlopuksi.
  • Reposaaren kirjaston omatoiminen aukiolojärjestelmä mahdollistaa ennakkoäänestyksen aukiolojen laajentamisen ilman erikoisjärjestelyitä.
  • Noormarkun urheilutalon ennakkoäänestyspaikka siirtyy Noormarkun kirjastoon. Kirjaston katsotaan olevan äänestyskäyttöön sopivampi sekä paremmin saavutettavissa. Myös äänestyspaikan aukioloaikoja on muutettu mukailemaan kirjaston aukioloaikoja.
  • Lavian terveysaseman henkilökunnalta saadun palautteen perusteella ennakkoäänestyspaikka avautuu jatkossa klo 8.00 alkaen. Viikonlopun aukiolo poistuu terveysaseman ollessa kiinni.
  • Ahlaisten liikuntatilan aukioloaikoja siirrettiin alkavaksi klo 12. Aiemminäänestyspaikka aukesi klo 10. Nyt äänestyspaikan asennus- sekä valmistelutyöt voidaan tehdä keskiviikkona aamupäivällä, jolloin liikuntatilan normaali käyttö tiistaina ei häiriinny.
  • Liikkuva ennakkoäänestyspaikan osalta änestysaluejaon uudistuksen myötä äänestysalueet METSÄMAA JA ENÄJÄRVI sekä LASSILA sulautuvat viereisiin äänestysalueisiin. Näin ollen etäisyys vaalipäivän äänestyspaikkaan kasvaa osalla äänestäjistä. Tämän vuoksi alueille lisätään liikkuvan ennakkoäänestyspaikan pysäkit Enäjärven koululle ja Lassilan maamiesseurantalolle. Pysäkit, joissa kevään 2019 vaaleissa kävi 0-1 äänestäjää, on poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Keskusvaalilautakunta ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää yleiset ennakkoäänestyspaikat Porin kaupungissa kevään 2021 vaaleissa.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Keskusvaalilautakunta kuuli vaaliasiantuntija Ali El-Tobgyn alustuspuheenvuoron asiassa. Käytiin keskustelua mahdollisista ennakkoäänestyspaikoista Citymarket Mikkolan sekä Puuvillan osalta. Tällä hetkellä uusien ennakkoäänestyspaikkojen lisäämiselle ei koettu olevan tarvetta. 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, keskusvaalilautakunnan toimisto (kuulutus)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.