Keskusvaalilautakunta, kokous 12.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alpo Uusiniemi ja Juha Laine (varalla Ari Saukkokoski).

Pöytäkirja tarkastetaan 14.1.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alpo Uusiniemi ja Juha Laine (varalla Ari Saukkokoski).


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.