Keskusvaalilautakunta, kokous 12.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Keskusvaalilautakunta myönsi Tero Lönnströmille ja Jenni Åmanille puhe- ja läsnäolo-oikeuden.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.