Keskusvaalilautakunta, kokous 12.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juha Laine ja Tapio Nummi (varalla Kari Kuisti).

Pöytäkirja tarkastetaan 14.5.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Laine ja Tapio Nummi (varalla Kari Kuisti).

Pöytäkirja tarkastetaan 14.5.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.