Keskusvaalilautakunta, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ari Saukkokoski ja Riitta Suonpää (varalla Alpo Uusiniemi).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 2.4.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Saukkokoski ja Alpo Uusiniemi.

Pöytäkirja tarkastetaan 2.4.2019.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.