Keskusvaalilautakunta, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Jenni Åman, jenni.aman@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin valtuustoryhmät jättivät kaupunginvaltuuston kokouspäivänä 25.3.2019 seuraavan tiedotteen:

Porin kaupunginvaltuuston valtuustoryhmät tuomitsevat alueella tapahtuneen valemainosten levittämisen ja vaalikampanjoiden kaikenlaisen häirinnän. Vaalit ovat kansanvallan ydin ja hyökkääminen vaalitoimintaa vastaan on hyökkäys kansanvaltaista yhteiskuntaamme vastaan.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedoksi Porin kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien tiedotteen ja lähettää sen edelleen oikeusministeriölle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.