Keskusvaalilautakunta, kokous 16.7.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Jenni Åmanille, Toni Salmelle ja Ali El Tobgylle.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Jenni Åmanille, Toni Salmelle ja Ali El Tobgylle.