Keskusvaalilautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Keskusvaalilautakunta myönsi Tero Lönnströmille, Iiris Lehdelle, Toni Salmelle ja Ali El Tobgylle puhe- ja läsnäolo-oikeuden


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.