Keskusvaalilautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juha Laine ja Tapio Nummi (varalla Raija Multanen).

Pöytäkirja tarkastetaan 19.3.2021.

Päätös

 

Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 22.3.2021

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juha Laine ja Tapio Nummi (varalla Raija Multanen).


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.