Keskusvaalilautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Puolueiden keskinäisen järjestyksen arvonta ehdokaslistojen yhdistelmää varten

PRIDno-2021-1016

Valmistelija

 • Jenni Åman, jenni.aman@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 37 §:n 1 ja 2 momentit ehdokkaiden järjestyksen määräämisestä kuuluu seuraavasti:

”Edellä 36 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa määrätään puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten sekä presidentinvaalin ehdokkaiden keskinäinen järjestys ehdokasluetteloa varten.

Eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa arvotaan:

1) vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys;
2) vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden keskinäinen järjestys; sekä
3) yhteislistojen keskinäinen järjestys.”

Määräajassa ehdokashakemuksen jättivät seuraavat puolueet:

 • Kansallinen Kokoomus r.p. 
 • Perussuomalaiset r.p.
 • Piraattipuolue r.p.
 • Sininen Tulevaisuus r.p.
 • Suomen Kansa Ensin r.p.
 • Suomen Keskusta r.p. 
 • Suomen kommunistinen puolue r.p. 
 • Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. 
 • Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
 • Svenska folkpartiet i Finland r.p.
 • Vasemmistoliitto r.p. 
 • Vihreä liitto r.p. 

Valitsijayhdistyksiltä saatiin yksi yhteislista: Oikeuden puolesta.

Vaaliliitosta ei tehty ilmoitusta.

Valtioneuvosto on antanut esityksen, jolla vuoden 2021 kuntavaalit siirrettäisiin pidettäväksi sunnuntaina 13. kesäkuuta. Kuntavaalien vaalipäivän siirtäminen edellyttää lainmuutosta, josta päättää eduskunta. Päätöstä ei ole vielä tehty. Kuvatussa tilanteessa arpominen ja päätös tehtäisiin ehdollisena.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Keskusvaalilautakunta suorittaa arvonnan puolueiden keskinäisen järjestyksen määräämiseksi alustavassa ehdokaslistojen yhdistelmässä. Vallitsevasta tilanteesta johtuen päätöstä tarvittaessa täydennetään toukokuussa 2021, mikäli eduskunta myöhemmin hyväksyy hallituksen esityksen kuntavaalien siirtämisestä kesäkuulle 2021.

Päätös

Keskusvaalilautakunta suoritti arvonnan puolueiden keskinäisen järjestyksen määräämiseksi alustavassa ehdokaslistojen yhdistelmässä. Vallitsevasta tilanteesta johtuen päätöstä tarvittaessa täydennetään toukokuussa 2021, mikäli eduskunta myöhemmin hyväksyy hallituksen esityksen kuntavaalien siirtämisestä kesäkuulle 2021.

1. Suomen Keskusta r.p. 

2. Vihreä liitto r.p.

3. Kansallinen Kokoomus r.p. 

4. Vasemmistoliitto r.p. 

5. Sininen Tulevaisuus r.p.

6. Perussuomalaiset r.p.

7. Svenska folkpartiet i Finland r.p.

8. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. 

9. Suomen kommunistinen puolue r.p. 

10. Piraattipuolue r.p.

11. Suomen Kansa Ensin r.p.

12. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

13. Oikeuden puolesta yhteislista

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunnan sihteerit

Muutoksenhaku

Ilmoitus muutoksenhakukiellosta

Keskusvaalilautakunnan päätöksestä, joka koskee ehdokasasettelua, ei saa hakea erikseen muutosta (vaalilain 45 §).