Keskusvaalilautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään Jenni Åmanille, Ali El Tobgylle ja Toni Salmelle.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin Jenni Åmanille ja Toni Salmelle.

 

Muutoksenhakuohje korjattu kirjoitusvirheenä 24.11.2021. Oikea muutoksenhakuohje on muutoksenhakukielto (kuntalaki 410/2015 § 136 nojalla). (IL)


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.