Keskusvaalilautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Riitta Suonpää ja Eero Luoma (varalla Juha Junell).

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Muutoksenhakuohje korjattu kirjoitusvirheenä 24.11.2021. Oikea muutoksenhakuohje on muutoksenhakukielto (kuntalaki 410/2015 § 136 nojalla). (IL)


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.