Keskusvaalilautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 9.11.2021 päivätyt ohjeet aluevaalien järjestämiseksi koronopandemian aikana:

  • Ohje ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijan varautumisesta koronatilanteeseen
  • Ohje keskusvaalilautakunnalle toimistotyön ja ääntenlaskennan järjestämisestä koronaepidemian aikana
  • Ohje kotiäänestyksen vaalitoimitsijan varautumisesta koronatilanteeseen
  • Ohje vaalilautakunnalle varautumisesta koronatilanteeseen
  • Ohje vaalitoimikunnalle

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.