Keskusvaalilautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Turun hallinto-oikeuden päätös vuoden 2021 kuntavaalivalituksesta

PRIDno-2021-2805

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jenni Åman, jenni.aman@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 95 § kuntavaalien tuloksen vahvistamisesta ja julkaisemista sekä tuloksesta tiedottamisesta kuuluu seuraavasti:

”Kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen 3. päivänä vaalipäivän jälkeen viimeistään kello 18 aloitettavassa kokouksessaan.

Kunnan keskusvaalilautakunnan on viipymättä:

1) julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän ajaksi;

2) annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi; sekä

3) annettava tieto vaalien tuloksesta oikeusministeriölle sen määräämällä tavalla.”
    
Vaalilain 98 § vaalien tuloksen merkitsemisestä pöytäkirjaan kuuluu seuraavasti:

”Kun vaalien tulos on vahvistettu, tuloksen vahvistavan viranomaisen on pöytäkirjassa mainittava sekä valitut henkilöt että ne, jotka edustajanpaikan joutuessa avoimeksi varaedustajina tulevat valittujen tilalle tai jotka on valittu varavaltuutetuiksi.

Kukin valittu merkitään pöytäkirjaan ilmoittamalla hänen nimensä ja arvonsa, ammattinsa tai toimensa sekä, kunnallisvaaleja lukuun ottamatta, kotikuntansa samoin kuin hänen saamansa vertausluku ja äänimäärä.”

Vaalilain 93 §:n 1 momentin mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 11 §:ssä säädetään. Kuntalain 11 §:n 1 momentti varavaltuutetuista kuuluu seuraavasti:

”Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kunnallisvaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.”

Ehdotus

Esittelijä

Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Vaalilain 90 §:n mukaisesti keskusvaalilautakunta ratkaisee arpomalla tilanteet, joissa äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret.

Keskusvaalilautakunta vahvistaa vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen Porin kaupungissa.

Päätös

Käsittely kokouksessa:

Vaalilain 90 §:n mukaisesti keskusvaalilautakunta ratkaisee arpomalla tilanteet, joissa äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret.

Keskusvaalilautakunta toteaa, että
- ei ole ehdokkaita, joilla on sama vertausluku

- Vasemmistoliiton ehdokkailla Emmastiina Hessolla ja Milka Tommilalla on sama äänimäärä (138 ääntä). Arvonnan perusteella Emmastiina Hesso valittiin valtuutetuksi ja Milka Tommila varavaltuutetuksi.

- seuraavilla valituilla valtuutetuilla on sama äänimäärä ja heidät asetettiin arvonnan perusteella seuraavaan järjestykseen:
SDP: Neea Kähkönen ja Jarno Joensuu (158 ääntä)
KOK: Viliina Välimäki ja Heikki Santavuo (306 ääntä)

- seuraavilla varavaltuutetuilla on sama äänimäärä ja heidät asetettiin arvonnan perusteella seuraavaan kutsujärjestykseen: 
SDP: Mirva Heino ja Sami Hietaharju (115 ääntä)

Muut arvonnan tulokset selviävät pöytäkirjan liitteestä.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin vaalitietojärjestelmän raportti Valitut ja varamiehet vertausluvuittain, josta käy ilmi valitun henkilön nimi ja arvo, ammatti tai toimi sekä valitun henkilön saama vertausluku ja äänimäärä. Lisäksi pöytäkirjan liitteeksi otettiin vaalien tuloslaskentajärjestelmästä pöytäkirjan liitteiksi seuraavat raportit:

– KT 10 Äänestysaktiivisuus kunnassa,
– KT 11 Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain,
– KT 20 Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain,
– KT 21 Ehdokkaiden äänet, koko kunta,
– KT 23 Ehdokkaat vertausluvuittain,
– KT 26 Valitut ja varamiehet vertausluvuittain
– KT 29 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet,
– KT 32 Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista ja
– KT 90 Mitättömät äänestysliput perusteittain.

Päätös:

Keskusvaalilautakunta vahvisti vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen Porin kaupungissa. 

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Porin keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 16.6.2021 (§ 56) vahvistanut vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen Porin kaupungin osalta. Vaalilain 95 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on muun ohella annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle.

Alla on luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään:

1. Kiuru, Krista SDP
2. Kataja, Sampsa KOK
3. Huru, Petri PS
4. Ranta, Raisa VAS
5. Aro, Timo VIHR
6. Alenius, Sinikka SDP
7. Ropo, Mikael KOK
8. Lahto, Christa PS
9. Laulainen, Arja SDP
10. Haikkonen, Aila KESK
11. Furuholm, Tapio VAS
12. Kaunistola, Mari KOK
13. Pullinen, Laura VIHR
14. Välimäki, Matti PS
15. Levonen, Jyrki SDP
16. Kaski, Bia KOK
17. Korpela, Simo KD
18. Läntinen, Ismo PS
19. Tanttinen, Markku VAS
20. Lundén, Martti SDP
21. Ranne, Kaarina VIHR
22. Kyhä, Henna KOK
23. Peltola, Etta PS
24. Koivisto, Tuomas SDP
25. Huhtanen, Tapio KESK
26. Kivelä, Antero VAS
27. Välimäki, Viliina KOK
28. Liljegren, Julia VIHR
29. Salmi, Anssi PS
30. Bergroth-Lampinen, Diana SDP
31. Santavuo, Heikki KOK
32. Aho, Mika VAS
33. Nordström, Ari SDP
34. Sakari, Heidi PS
35. Joutsenlahti, Juha KOK
36. Tuhkanen, Mika VIHR
37. Puska, Tiina SDP
38. Halminen, Markus KD
39. Kantola, Juha KESK
40. Ostamo, Marianne PS
41. Pajukoski, Jani-Petteri VAS
42. Ihamäki, Jussi KOK
43. Välimäki, Erno SDP
44. Grönmark, Sanna VIHR
45. Nurmi, Arto PS
46. Hildén, Hanna KOK
47. Jäntti, Jaakko VAS
48. Myllykoski, Sonja SDP
49. Pakkasela, Mikko KOK
50. Stenman, Tiina PS
51. Kähkönen, Neea SDP
52. Sinisalmi, Hanna VIHR
53. Koskiranta, Raija KESK
54. Hesso, Emmastiina VAS
55. Pitkänen, Nelly KOK
56. Viinamäki, Niko PS
57. Joensuu, Jarno SDP
58. Knuuttila, Anttivesa KOK
59. Juntunen, Marketta KD

Varalla:

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
1. Viitasaari, Sami SDP
2. Hohkala, Kimmo SDP
3. Heljakka, Helena SDP
4. Huhtala, Johanna SDP
5. Ryynänen, Joonas SDP
6. Heino, Mirva SDP
7. Hietaharju, Sami SDP
8. Mäki, Pirjo SDP
9. Kinnunen, Noora SDP
10. Wahlman, Esa J. SDP
11. Cankara, Mahir SDP
12. Klimoff, Tuomas SDP
13. Vesivalo, Rauno SDP

Vasemmistoliitto
1. Tommila, Milka VAS
2. Virtanen, Rami VAS
3. Hakala, Jari VAS
4. Heinonen, Jukka VAS
5. Heino, Oili VAS
6. Kangas, Janne VAS
7. Karumäki, Antti VAS
8. Urho, Teuvo-Jukka VAS

Suomen Keskusta
1. Reponen, Petri KESK
2. Salmio, Marita KESK
3. Linnainmaa, Antti KESK
4. Rampa, Liisa KESK

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
1. Lindeman, Allan KD
2. Huhtala, Tiina KD
3. Viljanen, Joel KD

Vihreä liitto
1. Vähätalo-Amhdak, Reetta VIHR
2. Solala, Sini VIHR
3. Fagerlund, Mia VIHR
4. Haavisto, Minna VIHR
5. Salonsaari, Minna-Liisa VIHR
6. Aaltonen, Sanna VIHR
7. Välikangas, Henri VIHR

Kansallinen Kokoomus
1. Lahtinen, Petri KOK
2. Walli, Helvi KOK
3. Siitari, Johanna KOK
4. Rautanen, Maria KOK
5. Raitala, Britta KOK
6. Taimi, Jari KOK
7. Palenius, Henrika KOK
8. Anttila, Taru KOK
9. Tala, Karoliina KOK
10. Forsbacka, Veera KOK
11. Törmälä, Jussi KOK
12. Huhtapelto, Jenni KOK
13. Kivinen, Mikko KOK

Perussuomalaiset
1. Lehtonen, Antti PS
2. Grönblom, Tarja PS
3. Haapaniemi, Jari PS
4. Pörsti, Pekka PS
5. Halttunen, Jari PS
6. Astokari, Jyri PS
7. Ruuti, Jussi PS
8. Aalto, Tomi PS
9. Mäenpää, Pertti PS
10. Helo, Mirjam PS
11. Palojoki, Jouni PS

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus saattaa keskusvaalilautakunnan vahvistaman kuntavaalien 2021 tuloksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on 16.6.2021 (§ 56) vahvistanut vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen.

Päätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen.

Vaalilain 101 §:n 2 momentin mukaan päätöksestä, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa kuntavaaleissa valittaa muiden ohella asianomaisessa kunnassa äänioikeutettu henkilö sekä kunnan jäsen sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen.

Vaalilain 103 §:n mukaan, jos vaaliviranomaisen päätös tai toimenpide on ollut lainvastainen ja lainvastaisuus on ilmeisesti saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, vaalit on määrättävä uusittaviksi asianomaisessa vaalipiirissä, hyvinvointialueella tai kunnassa taikka europarlamenttivaaleissa koko maassa, jollei vaalien tulos ole oikaistavissa. Jos vaalipiirilautakunta, aluevaalilautakunta tai kunnan keskusvaalilautakunta on vaalien tulosta laskiessaan tai vahvistaessaan menetellyt lainvastaisesti ja lainvastaisuus on vaikuttanut vaalien tulokseen, vaalien tulosta on oikaistava.

Hallinto-oikeudelle tehdyssä valituksessa vaaditaan kuntavaalien tuloksen tarkastamista ja mahdollista tuloksen korjaamista. Perustelujen mukaan tarkastuslaskennan tuloksissa ja vaalipöytäkirjoissa on paljon pieniä virheitä, epäselvyyksiä ja korjausta vaativia kohtia. Valitus on jaettu koskemaan ennakkoäänestyksessä annettuja ääniä sekä vaalipäivänä annettuja ääniä. Valituksen tekijä on käynyt vaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen tarkastamassa vaalien arkistoidut asiakirjat kuten äänestysliput ja vaalipöytäkirjat.

Ennakkoäänestyksen osalta valitus koskee äänestysalueilla 003, 004, 007, 013, 016, 017 ja 021 annettuja ääniä. Valituksen mukaan keskusvaalilautakunta on hyväksynyt äänestyslippuja, jotka olisi valittajan mukaan tullut hylätä ja vastaavasti valituksen mukaan keskusvaalilautakunta on hylännyt sellaisia äänestyslippuja, jotka olisi tullut hyväksyä. Valituksen mukaan hyväksyttyjen ja hylättyjen äänestyslippujen osalta on ollut epäjohdonmukaista tulkintakäytäntöä. Lisäksi valittajan tekemässä tarkastuksessa on löytynyt yksi leimaamaton äänestyslippu, joka on hyväksytty.

Vaalipäivän äänestyksen osalta valitus koskee äänestysalueita 001, 003, 005, 009, 013, 016, 017, 019 ja 022. Valituksen mukaan äänestyslippujen mitätöintiperusteet ovat olleet ristiriitaisia, jonka vuoksi keskusvaalilautakunnille on laadittava selkeämmät ohjeet hylkäysperusteista. Lisäksi valituksessa on kiinnitetty huomioon vaalipöytäkirjoissa oleviin epäselvyyksiin sekä tarkastuslaskennassa ilmenneisiin virheisiin. Alueen 017 osalta vaaditaan koko alueen uudelleen tarkastamista.

Keskusvaalilautakunta on suorittanut ennakkoäänten laskennan ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskennan vaalilain 86 §:n ja 88 §:n mukaisesti. Äänten laskennan yhteydessä keskusvaalilautakunta on päättänyt, mitkä äänestysliput ovat vaalilain 85 §:n mukaisesti mitättömiä.

Vaalilain 85 §:n mukaan

Äänestyslippu on mitätön, jos:

1) vaalikuoressa on useampi tai muutakin kuin yksi äänestyslippu;
2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä; (5.4.2002/247)
3) äänestyslippuna on käytetty muuta kuin oikeusministeriön painattamaa äänestyslippua;
4) äänestyslippua ei ole leimattu;
5) ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa;
6) äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki taikka siihen on tehty muunlainen asiaton merkintä; taikka
7) äänestyslipulla on eduskuntavaaleissa äänestetty ehdokasta, joka on asetettu ehdokkaaksi kahdessa tai useammassa vaalipiirissä.

Asiattomana ei pidetä äänestyslippuun tehtyä merkintää, joka ainoastaan selventää, ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut äänestää.

Vaalivalitukseen on tehty lisäys valitusajan päättymisen jälkeen. Valituksen lisäyksessä on ilmoitettu valittajan näkemyksen mukaan tapahtuneesta vaalirikoksesta. Valittajan mukaan eräs henkilö ei ole päässyt äänestämään alueelle 007 ilman suojamaskia, vaan henkilöltä olisi edellytetty suojamaskin käyttöä vaalihuoneeseen sisäänpäästäkseen.

Hallinto-oikeus on lausuntopyynnössään pyytänyt ottamaan kantaa valitukseen kohdittain valituksessa esitettyyn ja valituksen liitteenä oleviin kuviin.

Ehdotus

Esittelijä

Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Keskusvaalilautakunta antaa lausunnon.

Päätös

Keskusvaalilautakunta tarkisti kokouksessaan vaaliasiakirjat valituksenalaisin osin ja palautti ne säilytettäväksi vaalilain 99 §:n mukaisesti.

Keskusvaalilautakunta päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:

Keskusvaalilautakunta lausuu valitukseen kohdittain seuraavasti:

ENNAKKOÄÄNET

003 RIIHIKETO JA TIILIMÄKI

Yhdessä äänestyslipussa on varsinaisen numeromerkinnän edessä sutattu numero tai muu merkintä. Valituksen mukaan hyväksytyissä äänestyslipuissa ei saisi olla äänestyslipussa olevan sotkun kaltaisia merkintöjä. Keskusvaalilautakunta katsoo, että sutattua merkintää ei pidetä vaalilain 85.1 § 6-kohdan mukaisena asiattomana merkintänä. Keskusvaalilautakunta on katsonut, että äänestäjä on ensin kirjoittanut numeron väärin ja sutattuaan virheellisen merkinnän kirjoittanut perään tarkoittamansa numeron selvästi. Numero on myös merkitty siten, että selvästi ilmenee, ketä ehdokasta se tarkoittaa. Ääni on tämän vuoksi hyväksytty.

004 ISOSANTA JA PORMESTARINLUOTO

Valituksen mukaan äänestyslippu, jossa on numero 133, on katsottu perusteettomasti mitättömäksi. Keskusvaalilautakunnan mukaan merkinnästä ei selvästi ilmene, onko numero ”1:n” jälkeen olevat numerot numeroita ”3” ja/tai ”9”. Äänestyslippuun on siten merkitty numero siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa (VaaliL 85.1 § 5-k). Epäselvän merkinnän perusteella äänestyslippu on mitätön.

007 UUSIKOIVISTO JA KOIVULA

Yhdessä äänestyslipussa on numeroiden ”6” ja ”0” perässä merkintä, jossa on soikio, jonka sisällä on pystyviiva sekä soikion alla pienempi ympyrä. Valituksessa on katsottu, että merkintä on huutomerkki ja ääni olisi tullut hyväksyä. Keskusvaalilautakunta on katsonut, että numeroiden jälkeen tuleva merkintä on vaalilain 85.1 § 6-kohdan mukainen asiaton merkintä, jonka vuoksi ääni on mitätön.

013 LIINAHARJA JA TUORSNIEMI

Kahdessa eri äänestyslipussa olevien numeroiden edessä tai yläpuolella on sutattu numero tai muu merkintä, jonka viereen tai alle on kirjoitettu uusi numero. Valituksen mukaan on mahdollista, että äänet ovat väärennettyjä. Keskusvaalilautakunta katsoo, että sutattua merkintää ei pidetä vaalilain 85.1 § 6-kohdan mukaisena asiattomana merkintänä. Keskusvaalilautakunta on katsonut, että äänestäjä on ensin kirjoittanut numeron väärin ja sutattuaan virheellisen merkinnän kirjoittanut perään tarkoittamansa numeron. Numerot ovat myös merkitty siten, että selvästi ilmenee, ketä ehdokasta ne tarkoittavat. Äänet ovat tämän vuoksi hyväksytty.

016 KYLÄSAARI

Valituksen mukaan yksi leimaamaton äänestyslippu on hyväksytty. Keskusvaalilautakunta on tarkastanut äänestyslipun, joka osoittautui leimaamattomaksi. Leimaamaton äänestyslippu on vaalilain 85.1 § 4-kohdan mukaan mitätön, joten lipussa ollut ääntä ei olisi tullut laskea ehdokkaan hyväksi. Virheellä ei kuitenkaan ole vaikutusta vaalien tulokseen.

017 PIHLAVA

Tarkastuslaskennassa ehdokas on saanut 22 ääntä. Valittajan tekemän tarkastuksen mukaan ehdokas on saanut 21 ääntä. Keskusvaalilautakunta tarkisti ehdokkaan saamat äänet. Keskusvaalilautakunnan tekemän tarkastuksen perusteella kyseisen ehdokkaan äänet on tarkastuslaskennassa laskettu virheellisesti siten, että ehdokkaalle on merkitty yksi ääni liikaa. Virheellä ei ole vaikutusta vaalien tulokseen.

Äänestyslippuun on ehdokkaan numeron lisäksi kirjoitettu ehdokkaan nimi sekä piirretty sydän. Keskusvaalilautakunta on hylännyt äänen. Valittaja katsoo, että lipusta selviää selvästi, ketä on haluttu äänestää. Vaalipäivänä toisen ehdokkaan ääntä, jossa on numeron lisäksi vastaavat merkinnät, ei ole katsottu mitättömäksi. Keskusvaalilautakunta katsoo, että hylkääminen on ollut perusteltua. Sydän-merkintä on vaalilain 85.1 § 6-kohdan mukainen asiaton merkintä, jonka vuoksi äänestyslippu on mitätön. Vaalipäivänä vastaavin merkinnöin varustettu äänestyslippu on siten hyväksytty virheellisesti.

021 NOORMARKKU

Valituksen mukaan on hyväksytty ääni, jossa ainoastaan ensimmäinen numero (2) on selvä. Valituksen mukaan numero kahden jälkeen oleva merkintä on sutattu, eikä voi olla varmuutta siitä, kuka suttauksen on tehnyt ja ketä on haluttu äänestää. Keskusvaalilautakunta on katsonut, että toinen merkintä on numero ”1”, ja että ehdokkaan numero on merkitty siten, että selvästi ilmenee, ketä ehdokasta on tarkoitettu. Äänestyslipusta on selvempi kuva lausunnon liitteenä.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

001 KESKIKAUPUNKI JA ITÄTULLI

Äänestyslipussa on ensin sutattu numeromerkintä, jonka alapuolella on suttaamaton numeromerkintä. Valituksen mukaan sutatun numeromerkinnän ensimmäinen numero on tehty eri käsialalla kuin sutatun merkinnän toinen numero. Valituksen mukaan ei ole varmuutta äänen aitoudesta. Keskusvaalilautakunta katsoo, että sutattua merkintää ei pidetä vaalilain 85.1 § 6-kohdan mukaisena asiattomana merkintänä. Keskusvaalilautakunta on katsonut, että äänestäjä on ensin kirjoittanut numeron väärin ja sutattuaan virheellisen merkinnän kirjoittanut perään tarkoittamansa numeron. Numero on merkitty siten, että selvästi ilmenee, ketä ehdokasta se tarkoittaa. Ääni on tämän vuoksi hyväksytty.

Valituksen mukaan on hyväksytty äänestyslippu, jonka numeromerkinnän keskimmäinen numero on niin epäselvä, että ääni olisi tullut katsoa mitättömäksi. Valituksen mukaan keskimmäinen numero voitaisiin katsoa joko numeroksi ”0” tai ”3”. Keskusvaalilautakunta on katsonut, että keskimmäinen numero on ”3” ja edelleen, että ehdokkaan numero on merkitty siten, että selvästi ilmenee, ketä ehdokasta on tarkoitettu. Ääni on siten hyväksytty.

Keskusvaalilautakunta on hyväksynyt äänen ehdokkaalle 279. Valituksen mukaan numerot ”2” ja ”7” ovat selviä, mutta viimeinen merkintä ei ole selvä numero. Valituksen mukaan ääni olisi tullut katsoa mitättömäksi tai ääneksi ehdokkaalle 27. Keskusvaaliautakunta on katsonut, että viimeinen numero on ”9” ja edelleen, että numero on merkitty siten, että siitä selvästi ilmenee, ketä ehdokasta on tarkoitettu. Ääni on siten hyväksytty.

003 RIIHIKETO JA TIILIMÄKI

Valituksen mukaan vaalipöytäkirjassa on lukumääriä, jotka eivät täsmää keskenään. Sähköiseen vaaliluetteloon on rekisteröity 706 äänestäjää, vaalipöytäkirjaan on paperisen vaaliluettelon perusteella merkitty äänestäjiä 707 kappaletta ja vaalipöytäkirjaan on uurnasta merkitty löytyneen 705 äänestyslippua. Kyseisellä äänestyspaikalla on ollut rinnakkain käytössä sekä sähköinen että paperinen vaaliluettelo. Keskusvaalilautakunta on tarkistanut vaaliluettelot. Paperisessa vaaliluettelossa on yhden sivun osalta tehty äänestäjien yhteismäärän osalta virheellinen merkintä. Yhdellä vaaliluettelon sivulla on X-merkinnällä merkitty äänestäneiksi yhteensä 9 henkilöä, mutta sivun alalaitaan on virheellisesti merkitty äänestäneiden yhteismääräksi 10 henkilöä. Koko vaaliluettelon yhteismäärän laskennassa on käytetty virheellistä yhteismäärää, joten äänestäjien määräksi on saatu 707, eli yksi äänestäjä enemmän kuin sähköisesti on merkitty äänestäneeksi. Tästä syystä paperisen ja sähköisen äänestysluettelon välillä on yhden äänestäjän ristiriita. Uurnasta löytyneiden äänestyslippujen osalta alustavassa laskennassa on tapahtunut yhden äänen laskuvirhe, joka on korjaantunut tarkastuslaskennassa.

005 TOEJOKI JA ISOJOENRANTA

Valituksessa on esitetty, että tarkastuslaskennassa on väärennetty vaalien tuloksia. Alustavassa laskennassa ehdokkaalle 274 on kirjattu viisi ääntä ja ehdokkaalle 275 ei yhtään ääntä. Tarkastuslaskennassa ehdokkaalle 275 on kirjattu viisi ääntä ja ehdokkaalle 274 ei yhtään ääntä.

Keskusvaalilautakunnan tekemän tarkastuksen mukaan tarkastuslaskennassa ehdokkaalle 275 on kirjattu virheellisesti viisi ääntä, jotka ovat äänestyslippujen mukaan kuuluneet ehdokkaalle 274. Keskusvaalilautakunnan tekemän tarkastuksen mukaan ehdokas 275 ei ole saanut äänestysalueella 005 yhtään vaalipäivän ääntä. Tarkastuslaskennan yhteydessä on todennäköisesti tapahtunut inhimillinen kirjausvirhe, jonka vuoksi äänet on merkitty virheellisesti väärälle ehdokkaalle. Tarkastuslaskennassa tapahtuneella kirjausvirheellä ei kuitenkaan ole vaikutusta vaalien tulokseen valittujen ja varalla olevien osalta.

009 SAMPOLA JA IMPOLA

Valituksen mukaan tarkastuslaskennassa on ilmestynyt selittämätön haamuääni. Sähköisen vaaliluettelon merkintöjen mukaan äänestäneiden määrä on 775 henkilöä. Vaalipöytäkirjan mukaan uurnassa oli lippuja 775 kappaletta. Tarkastuslaskennassa äänestyslippujen lukumäärä on tarkentunut 776 äänestyslippuun.

Äänestysalueella on ollut käytössä samanaikaisesti sekä sähköinen että paperinen vaaliluettelo. Keskusvaalilautakunta on verrannut luetteloita keskenään. Paperisen vaaliluettelon mukaan äänestäneitä on ollut yhteensä 776 kappaletta, eli saman verran kuin äänestyslippuja tarkastuslaskennassa. Sähköiseen vaaliluetteloon on siten todennäköisesti jäänyt inhimillisen virheen vuoksi merkitsemättä yksi äänestäjä. Lisäksi vaalipäivän alustavassa laskennassa on tullut yhden äänen laskentavirhe, joka on korjaantunut tarkastuslaskennassa.

013 LIINAHARJA JA TUORSNIEMI

Äänestyslippuun on ehdokkaan numeron lisäksi kirjoitettu ehdokkaan nimi sekä piirretty sydän. Keskusvaalilautakunta on hyväksynyt äänen. Ennakkoäänestyksen osalta toisen ehdokkaan ääni, jossa on numeron lisäksi vastaavat merkinnät, on katsottu mitättömäksi. Valituksen mukaan keskusvaalilautakunnalla on epäreiluja hylkäysperusteita. Keskusvaalilautakunta toteaa, että äänestyslippu on hyväksytty virheelliseksi. Äänestyslippuun merkitty sydän olisi tullut katsoa, vastaavasti kuin ennakkoäänissä äänestysalueelle 017 tulleen äänen osalta, vaalilain 85.1 § 6-kohdan mukaiseksi asiattomaksi merkinnäksi, eikä äänestyslippua olisi tullut hyväksyä. Äänestyslippu on siten hyväksytty virheellisesti. Äänestyslipun virheellinen hyväksyntä ei kuitenkaan vaikuta vaalien tulokseen.

Valituksen mukaan vaalipöytäkirjaa on pidetty huolimattomasti. Pöytäkirjaan merkittyjen uurnasta löytyneiden äänten määrä ei täsmää pöytäkirjaan kirjattujen hyväksyttyjen ja hylättyjen äänten määrän kanssa. Vaalipöytäkirjan mukaan uurnasta on löytynyt kaksi ääntä enemmän kuin on alustavassa ääntenlaskennassa merkitty ehdokkaille. Uurnasta löytyneiden äänten määrä kuitenkin täsmää äänestäneiden lukumäärän ja tarkastuslaskennan äänimäärän kanssa. Alustavassa laskennassa on siten jostain syystä jäänyt merkitsemättä ehdokkaille kaksi ääntä, jotka tarkastuslaskennassa ovat tarkentuneet ja merkitty ehdokkaille.

016 KYLÄSAARI

Yksi ääni on hylätty, koska äänestyslippuun on numerolle tarkoitetun ympyrän sisään merkityn numeron lisäksi merkitty saman sivun ylälaitaan toinen numero. Valituksessa katsotaan, että ääntä ei olisi tullut hylätä, koska ympyrän sisässä oleva numero selvä. Keskusvaalilautakunta on katsonut, että ympyrän lisäksi merkitty toinen numero on vaalilain 85.1 § 6-kohdan mukainen asiaton merkintä. Kahdesta eri numeromerkinnästä johtuen äänestyslipusta ei myöskään selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa. Tästä syystä äänestyslippu on katsottu mitättömäksi.

Valituksen mukaan keskusvaalilautakunnan olisi tullut hylätä ääni, jossa valituksen mukaan numerot ovat epäselviä ja paperin ylälaidassa on suttua. Keskusvaalilautakunta on katsonut, että numerosta ilmenee, ketä ehdokasta se tarkoittaa ja että äänestyslipun yläreunassa oleva muu merkintä ei ole sellainen vaalilain 85.1 § 6-kohdan mukainen asiaton merkintä, jonka vuoksi äänestyslippu on mitätön. Keskusvaalilautakunta on katsonut, että yläreunan merkintä on voinut johtua esimerkiksi kynän toiminnan kokeilemisestä, eikä sitä ole tullut katsoa asiattomaksi. Äänestyslippu on hyväksytty.

017 PIHLAVA

Valituksessa vaaditaan Pihlavan äänestysalueen äänten ja asiakirjojen uudelleen tarkastamista kokonaan. Valituksen mukaan vaalipäivän laskelmat ja kirjanpito eivät täsmää ja tarkastuslaskenta on ollut äänestysalueen osalta virheellistä. Valituksessa on esitetty, että kolmen ehdokkaan kohdalla on äänet laskettu virheellisesti. Keskusvaalilautakunta on tarkastanut kyseiset äänimäärät. Keskusvaalilautakunta toteaa, että kolmen ehdokkaan kohdalta äänet on laskettu virheellisesti siten, että yhdelle ehdokkaalle on vahvistettu yksi ylimääräinen ääni ja kahdelle ehdokkaalle yksi ääni liian vähän *). Tarkastuslaskennassa tapahtuneet inhimilliset virheet eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet äänestyksen tulokseen. Valituksessa ei ole esitetty muutoin sellaista, jonka vuoksi koko alue tulisi tarkastaa uudelleen.

Keskusvaalilautakunnan henkilöstö on pyytänyt Pihlavan vaalilautakunnan puheenjohtajistolta vaalipäivän iltana suullista selvitystä vaalipäivän menettelyistä. Lisäksi vaalilautakunnan puheenjohtajistoa kehotettiin kiinnittämään jatkossa huomiota huolellisuuteen vaalilautakunnan toiminnassa ja asiakirjojen täyttämisessä.

*) Kirjoitusvirheen korjaaminen hallintolain (434/2004) 51 §:n kirjoitusvirheenä 13.9.2021. Keskusvaalilautakunnan III sihteeri, Iiris Lehti (virheellinen teksti kuului: --että kahdelle ehdokkaalle on vahvistettu yksi ylimääräinen ääni ja yhdelle ehdokkaalle yksi ääni liian vähän.)

019 REPOSAARI

Valituksen mukaan yksi ääni on ilmestynyt tyhjästä tarkastuslaskennassa, jolle ei löydy selitystä. Tällä tarkoitettaneen sitä, että vaaliluetteloon merkittyjen henkilöiden kokonaismäärä on yksi vähemmän kuin äänestyslippujen kokonaismäärä tarkastuslaskennassa. Alustavassa laskennassa uurnasta löytyneiden äänestyslippujen määrä on vastannut vaaliluetteloon merkittyjen äänestäjien määrää. Äänestyslippujen määrä on tarkentunut tarkastuslaskennassa siten, että äänestyslippuja on yksi enemmän kuin vaaliluetteloon merkittyjä äänestäjiä. Äänestysalueella on ollut käytössä ainoastaan paperinen vaaliluettelo, joten äänestysalueen osalta ei ole mahdollista verrata sähköisen ja paperisen vaaliluettelon äänestäjämääriä. Keskusvaalilautakunta katsoo, että äänestäjämäärän ja tarkastuslaskennan mukaisen äänestyslippujen määrän eron syynä on todennäköisesti se, että yksi äänestäjä on inhimillisen virheen vuoksi jäänyt merkitsemättä äänestäneeksi vaaliluetteloon.

022 SÖÖRMARKKU

Valituksessa epäillään, että yksi ääni on väärennetty toisen ehdokkaan hyväksi. Äänestyslipussa on sutattu numeromerkintä, jonka alapuolella on toinen numeromerkintä. Valituksessa esitetyn näkemyksen mukaan varsinainen numero on kirjoitettu eri käsialalla kuin sutattu numero. Valittajan mukaan ääni olisi tullut hylätä. Keskusvaalilautakunta on katsonut, että äänestäjä on ensin kirjoittanut numeron väärin, ja sutattuaan virheellisen merkinnän kirjoittanut perään tarkoittamansa numeron. Keskusvaalilautakunta on katsonut, että numerosta ilmenee, ketä ehdokasta se tarkoittaa ja että äänestyslipun yläreunassa oleva muu merkintä ei ole sellainen vaalilain mukainen asiaton merkintä, jonka vuoksi äänestyslippu on mitätön.

VALITUKSEN LISÄYS

Valitusajan päättymisen jälkeen tehdyssä täydennyksessä on ilmoitettu uutena asiana valittajan mukaan tapahtuneesta vaalirikoksesta. Ilmoituksessa on tuotu esiin tapaus, jossa valituksen mukaan kolmas henkilö ei ole päässyt äänestämään ilman maskia. Ilmoituksessa ei ole esitetty uusia vaatimuksia.

Keskusvaalilautakunta on kouluttanut ja ohjeistanut vaalilautakuntia terveysturvallisten vaalien järjestämiseen oikeusministeriön ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli henkilö on tullut äänestämään ilman maskia, ohjeistuksen mukaan henkilölle tarjotaan maskia. Ohjeistuksen mukaan maskittomuus ei kuitenkaan ole este äänestämään pääsemiselle.

Ilmoitus ei liity valittajan ajoissa tekemään vaatimukseen tarkistaa ja korjata äänten hyväksymisessä ja laskennassa esitettyjä virheitä tiettyjen äänestysalueiden osalta. Ilmoituksessa ei muutoinkaan ole esitetty sellaisia seikkoja, joilla on vaikutusta muiden äänestysalueiden osalta vaadittuihin tarkistukseen ja mahdollisiin korjauksiin.

YHTEENVETO

Valituksessa on vaadittu tarkastusta ja mahdollista korjausta valituksessa eriteltyjen äänestysalueiden sekä edelleen tiettyjen äänestyslippujen osalta. Lisäksi yksi alue on vaadittu tarkistettavaksi kokonaisuudessaan.

Keskusvaalilautakunta on äänestyslippujen mitättömyydestä päättäessään noudattanut vaalilain 85 §:ää sekä johdonmukaista ja tasapuolista tulkintalinjaa. Keskusvaalilautakunta on pyrkinyt äänestyslippujen tarkastamisen osalta äänestäjän tarkoituksen toteuttamiseen siinä määrin kuin se on äänestyslipuista ollut saatavissa selville. Yksi äänestyslippu, jossa on ollut asiaton merkintä, on virheellisesti hyväksytty. Virheellä ei kuitenkaan ole ollut merkitystä vaalien tulokseen.

Vaalipöytäkirjoissa olleet epäselvyydet ovat korjaantuneet tarkastuslaskennassa, eivätkä ne ole vaikuttaneet vaalien tulokseen. Keskusvaalilautakunta kiinnittää jatkossa vielä tarkempaa huomiota vaalilautakuntien koulutukseen, ohjeistukseen sekä asiakirjojen tarkistukseen.

Tarkastuslaskennassa tapahtuneet inhimilliset laskentavirheet eivät ole vaikuttaneet vaalien tulokseen valtuuston valittujen ja varalla olevien osalta. Inhimillisten virheiden välttämiseksi keskusvaalialutakunnan tulee tarkastella toimintatapojaan.

Vaaleissa ei ole tapahtunut sellaista menettelyvirhettä, joka olisi vaikuttanut vaalien tulokseen merkityksellisiltä osin. Leimaamattoman äänestyslipun hyväksyminen, epäjohdonmukainen tulkinta yhden äänestyslipun mitättömyyden osalta sekä inhimilliset virheet äänten tarkastuslaskennassa eivät ole vaikuttaneet vaalien tulokseen merkityksellisiltä osin. 

Edellä mainituin perustein keskusvaalilautakunta katsoo, että valitus tulee hylätä.

Perustelut

Porin keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 16.6.2021 (§ 56) vahvistanut vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen Porin kaupungin osalta. Vaalilain 95 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on muun ohella annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle.

Alla on luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään:

1. Kiuru, Krista SDP
2. Kataja, Sampsa KOK
3. Huru, Petri PS
4. Ranta, Raisa VAS
5. Aro, Timo VIHR
6. Alenius, Sinikka SDP
7. Ropo, Mikael KOK
8. Lahto, Christa PS
9. Laulainen, Arja SDP
10. Haikkonen, Aila KESK
11. Furuholm, Tapio VAS
12. Kaunistola, Mari KOK
13. Pullinen, Laura VIHR
14. Välimäki, Matti PS
15. Levonen, Jyrki SDP
16. Kaski, Bia KOK
17. Korpela, Simo KD
18. Läntinen, Ismo PS
19. Tanttinen, Markku VAS
20. Lundén, Martti SDP
21. Ranne, Kaarina VIHR
22. Kyhä, Henna KOK
23. Peltola, Etta PS
24. Koivisto, Tuomas SDP
25. Huhtanen, Tapio KESK
26. Kivelä, Antero VAS
27. Välimäki, Viliina KOK
28. Liljegren, Julia VIHR
29. Salmi, Anssi PS
30. Bergroth-Lampinen, Diana SDP
31. Santavuo, Heikki KOK
32. Aho, Mika VAS
33. Nordström, Ari SDP
34. Sakari, Heidi PS
35. Joutsenlahti, Juha KOK
36. Tuhkanen, Mika VIHR
37. Puska, Tiina SDP
38. Halminen, Markus KD
39. Kantola, Juha KESK
40. Ostamo, Marianne PS
41. Pajukoski, Jani-Petteri VAS
42. Ihamäki, Jussi KOK
43. Välimäki, Erno SDP
44. Grönmark, Sanna VIHR
45. Nurmi, Arto PS
46. Hildén, Hanna KOK
47. Jäntti, Jaakko VAS
48. Myllykoski, Sonja SDP
49. Pakkasela, Mikko KOK
50. Stenman, Tiina PS
51. Kähkönen, Neea SDP
52. Sinisalmi, Hanna VIHR
53. Koskiranta, Raija KESK
54. Hesso, Emmastiina VAS
55. Pitkänen, Nelly KOK
56. Viinamäki, Niko PS
57. Joensuu, Jarno SDP
58. Knuuttila, Anttivesa KOK
59. Juntunen, Marketta KD

Varalla:

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
1. Viitasaari, Sami SDP
2. Hohkala, Kimmo SDP
3. Heljakka, Helena SDP
4. Huhtala, Johanna SDP
5. Ryynänen, Joonas SDP
6. Heino, Mirva SDP
7. Hietaharju, Sami SDP
8. Mäki, Pirjo SDP
9. Kinnunen, Noora SDP
10. Wahlman, Esa J. SDP
11. Cankara, Mahir SDP
12. Klimoff, Tuomas SDP
13. Vesivalo, Rauno SDP

Vasemmistoliitto
1. Tommila, Milka VAS
2. Virtanen, Rami VAS
3. Hakala, Jari VAS
4. Heinonen, Jukka VAS
5. Heino, Oili VAS
6. Kangas, Janne VAS
7. Karumäki, Antti VAS
8. Urho, Teuvo-Jukka VAS

Suomen Keskusta
1. Reponen, Petri KESK
2. Salmio, Marita KESK
3. Linnainmaa, Antti KESK
4. Rampa, Liisa KESK

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
1. Lindeman, Allan KD
2. Huhtala, Tiina KD
3. Viljanen, Joel KD

Vihreä liitto
1. Vähätalo-Amhdak, Reetta VIHR
2. Solala, Sini VIHR
3. Fagerlund, Mia VIHR
4. Haavisto, Minna VIHR
5. Salonsaari, Minna-Liisa VIHR
6. Aaltonen, Sanna VIHR
7. Välikangas, Henri VIHR

Kansallinen Kokoomus
1. Lahtinen, Petri KOK
2. Walli, Helvi KOK
3. Siitari, Johanna KOK
4. Rautanen, Maria KOK
5. Raitala, Britta KOK
6. Taimi, Jari KOK
7. Palenius, Henrika KOK
8. Anttila, Taru KOK
9. Tala, Karoliina KOK
10. Forsbacka, Veera KOK
11. Törmälä, Jussi KOK
12. Huhtapelto, Jenni KOK
13. Kivinen, Mikko KOK

Perussuomalaiset
1. Lehtonen, Antti PS
2. Grönblom, Tarja PS
3. Haapaniemi, Jari PS
4. Pörsti, Pekka PS
5. Halttunen, Jari PS
6. Astokari, Jyri PS
7. Ruuti, Jussi PS
8. Aalto, Tomi PS
9. Mäenpää, Pertti PS
10. Helo, Mirjam PS
11. Palojoki, Jouni PS

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee  keskusvaalilautakunnan vahvistaman kuntavaalien 2021 tuloksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on 16.6.2021 (§ 56) vahvistanut 13.6.2021 toimitettujen kuntavaalien tuloksen. Vaalituloksen vahvistamista koskevasta päätöksestä valitettiin Turun hallinto-oikeuteen. Turun hallinto-oikeus antoi päätöksensä asiasta 3.11.2021.

Vaalilain 104 §:n 3 momentin mukaisesti tieto hallinto-oikeuden päätöksestä on muiden ohella annettava kunnanhallitukselle. Päätös on liitetty oheen.

Turun hallinto-oikeus hylkäsi kuntavaaleista tehdyn valituksen. Valituksessa vaadittiin vaalituloksen oikaisua. Päätöksessään hallinto-oikeus katsoi, että keskusvaalilautakunnan vahvistamat äänimäärät oli 12 ehdokkaan osalta vahvistettu lainvastaisesti. Virheellisesti vahvistetuissa äänissä oli pääosin kyse yhden ja enintään viiden äänen erosta vahvistettuihin äänimääriin verrattuna. Virheet johtuivat kirjaamis- ja laskuvirheistä, äänestyslippuun tehtyjen merkintöjen tulkintavirheistä sekä yksittäisten leimaamattomien äänestyslippujen hyväksymisestä. Virheellisesti vahvistetuilla äänimäärillä ei kuitenkaan ollut vaikutusta valittuihin valtuutettuihin tai varavaltuutettuihin eikä varavaltuutettujen järjestykseen. Äänien virheellinen vahvistaminen ei vaikuttanut vaalilain tarkoittamalla tavalla vaalien tulokseen, joten vaalien tulosta ei määrätty oikaistavaksi. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Turun hallinto-oikeuden päätöksen 3.11.2021 (H1247/2021).

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on 16.6.2021 (§ 56) vahvistanut 13.6.2021 toimitettujen kuntavaalien tuloksen. Vaalituloksen vahvistamista koskevasta päätöksestä valitettiin Turun hallinto-oikeuteen. Turun hallinto-oikeus antoi päätöksensä asiasta 3.11.2021.

Turun hallinto-oikeus hylkäsi kuntavaaleista tehdyn valituksen. Valituksessa vaadittiin vaalituloksen oikaisua. Päätöksessään hallinto-oikeus katsoi, että keskusvaalilautakunnan vahvistamat äänimäärät oli 12 ehdokkaan osalta vahvistettu lainvastaisesti. Virheellisesti vahvistetuissa äänissä oli pääosin kyse yhden ja enintään viiden äänen erosta vahvistettuihin äänimääriin verrattuna. Virheet johtuivat kirjaamis- ja laskuvirheistä, äänestyslippuun tehtyjen merkintöjen tulkintavirheistä sekä yksittäisten leimaamattomien äänestyslippujen hyväksymisestä. Virheellisesti vahvistetuilla äänimäärillä ei kuitenkaan ollut vaikutusta valittuihin valtuutettuihin tai varavaltuutettuihin eikä varavaltuutettujen järjestykseen. Äänien virheellinen vahvistaminen ei vaikuttanut vaalilain tarkoittamalla tavalla vaalien tulokseen, joten vaalien tulosta ei määrätty oikaistavaksi. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Päätös kokonaisuudessaan on liitetty oheen.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Vaalilain 104 §:n 3 momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava hallinto-oikeuden päätös viipymättä tiedoksi asettamalla päätös seitsemän päivän ajaksi nähtäväksi siten kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Turun hallinto-oikeuden päätös on ollut kuulutuksena nähtävänä Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 3.-10.11.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedoksi Turun hallinto-oikeuden päätöksen 3.11.2021 (H1247/2021).

Päätös

Keskusvaalilautakunta merkitsi tiedoksi Turun hallinto-oikeuden päätöksen 3.11.2021 (H1247/2021).

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.