Keskusvaalilautakunta, kokous 24.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Keskusvaalilautakunta myönsi Maija Arolalle läsnäolo-oikeuden kokoukseen.