Keskusvaalilautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 LISÄPYKÄLÄ: Vuoden 2021 kuntavaalit (lisäpykälä)

PRIDno-2020-5354

Valmistelija

  • Jenni Åman, jenni.aman@pori.fi

Perustelut

Oikeusministeriö on lähettänyt kunnille 1.10.2020 päivätyn kirjeen koskien vaalien järjestämistä vuonna 2021. Kirjeessä annetaan ohjeita mm. äänestyspaikkojen määräämistä ja ilmoittamista, vaalimateriaalin hankkimista sekä tietojärjestelmiä koskien. Lisäksi kirjeessä otetaan kantaa koronaviruksen aiheuttamiin muutostarpeisiin vaalien järjestelyissä.

Kirjeessä todetaan mm. seuraavaa:

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.–13.4.2021 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 7.−10.4.2021 (keskiviikosta lauantaihin). Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2021 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa noudatetaan sitä äänestysaluejakoa, joka tulee voimaan 1.1.2021 ja joka perustuu kuntien 31.8.2020 mennessä Digi- ja väestötietovirastolle ilmoittamiin äänestysaluejakopäätöksiin.

Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 29.1.2021 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Keskusvaalilautakunta merkitsee oikeusministeriön kirjeen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.