Keskusvaalilautakunta, kokous 8.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Keskusvaalilautakunta myönsi Maija Arolalle, Heli Träskelinille ja Petri Mäkelälle läsnäolo-oikeuden kokoukseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.