Keskusvaalilautakunta, kokous 8.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Alpo Uusiniemi ja Juha Laine (varalla Ari Saukkokoski).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 12.2.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alpo Uusiniemi ja Juha Laine (varalla Ari Saukkokoski).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 12.2.2019.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.