Nuorisovaltuusto, kokous 10.9.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 201 20-vuotisjuhlagaalan budjetin muutos

PRIDno-2020-4913

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston 20-vuotisjuhlagaala -toimikunta on kokoustanut 3.9. ja kokouksessa laskenut tarvitsemansa  budjetin. Toimikunta pyytää budjetin muutosta 7000 eurosta 5500 euroon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Myönnetään budjetin muutos 7000 eurosta 5500 euroon 20-vuotisjuhlagaalatoimikunnalle.

Päätös

 

Myönnettiin budjetin muutos 7000 eurosta 5500 euroon 20-vuotisjuhlagaalatoimikunnalle.