Nuorisovaltuusto, kokous 10.9.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 192 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.