Nuorisovaltuusto, kokous 10.9.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 192 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.