Nuorisovaltuusto, kokous 10.9.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 202 META

Ehdotus

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Ohjaamo Satakunta -loppuseminaari järjestetään 28.9. klo 9-11.30. Pyritään saamaan osallistujia nuorisovaltuustosta.