Nuorisovaltuusto, kokous 10.9.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 198 Nuorisovaltuuston vuosikello ja tilannekatsaus

Päätösehdotus

Käydään läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.