Nuorisovaltuusto, kokous 10.9.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 198 Nuorisovaltuuston vuosikello ja tilannekatsaus

Ehdotus

Käydään läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.

Päätös

Käytiin läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.