Nuorisovaltuusto, kokous 10.9.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 193 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Matti Sjöholm ja Mea Vähä-Jaakkola.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Selina Grönberg ja Erno Mansikka.