Nuorisovaltuusto, kokous 10.9.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 199 Tulevat kokousajankohdat

PRIDno-2020-4849

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Ehdotetaan tuleviksi kokousajankohdiksi 1.10. , 15.10. , 29.10. , 12.11. ja 26.11. Järjestetään nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous 10.12.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Päätetään tuleviksi kokousajankohdiksi 1.10. , 15.10. , 29.10. , 12.11. ja 26.10. Järjestetään nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous 10.12.

Päätös

 

Päätettiin tuleviksi kokousajankohdiksi 1.10. , 15.10. , 29.10. , 12.11. ja 26.10. Järjestetään nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous 10.12.