Nuorisovaltuusto, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 203 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.