Nuorisovaltuusto, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 204 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Matti Sjöholm ja Mea Vähä-Jaakkola.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Sjöholm ja Kalle Käkelä.