Nuorisovaltuusto, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 205 Sivistystoimialan talousarvion esittely

PRIDno-2020-5246

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Sivistystoimialajohtaja Esa Kohtamäki esittelee talousarviota ja erityisesti lapsia ja nuoria koskevia leikkauksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Keskustellaan uudistuksista ja mahdollisesta lausunnon laatimisesta.

Päätös

Keskusteltiin uudistuksista ja mahdollisesta lausunnon laatimisesta.

Päätettiin yksimielisesti kirjoittaa lausunto.