Nuorisovaltuusto, kokous 12.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Kannanotto urheilupaikkojen maksuttomuudesta alle 18-vuotiaille

PRIDno-2020-5957

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Käydään läpi kannanotto urheilupaikkojen maksuttomuudesta alle 18-vuotiaille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Hyväksytään kannanotto.

Päätös

Päätettiin palauttaa lausunto muokattavaksi.

Liitteet

Oheismateriaali