Nuorisovaltuusto, kokous 12.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 META

Ehdotus

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.