Nuorisovaltuusto, kokous 12.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Nuorisovaltuuston vuosikello ja tilannekatsaus

Ehdotus

Käydään läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.

Päätös

Käytiin läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.