Nuorisovaltuusto, kokous 12.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Erik Arnst ja Mea Vähä-Jaakkola.

Päätös

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Atte Mannila ja Mea Vähä-Jaakkola.