Nuorisovaltuusto, kokous 12.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Tiedotuskertomus 2020

PRIDno-2020-5956

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Käydään läpi tiedotuskertomus 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Käydään läpi tiedotuskertomus 2020.

Päätös

Käytiin läpi tiedotuskertomus 2020.