Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 251 Ääntenlaskijat

PRIDno-2019-5916

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Valitaan järjestäytymiskokoukselle kaksi (2) ääntenlaskijaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi Kia Tarvainen ja Noora Nykänen.

Päätös

Valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Kia Tarvainen ja Antti Knuuttila.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.