Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 277 Aloituskokoonpanon toteaminen vuodelle 2020

PRIDno-2019-5914

Valmistelija

 • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Todetaan aloituskokoonpano vuodelle 2020.

Ehdotus

Esittelijä

 • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Todetaan aloituskokoonpano vuodelle 2020.

Päätös

Todettiin aloituskokoonpanoksi vuodelle 2020 seuraavaa:

 1. Arnst Erik, Pori

 2. Grönberg Selina, Pori

 3. Halminen Anni, Pori

 4. Halminen Ella-Mari, Pori

 5. Huovinlahti Paula, Pori

 6. Hännikkälä Jere, Pori

 7. Knuuttila Antti, Pori

 8. Käkelä Kalle, Pori

 9. Laine Johanna, Pori

 10. Lindfors Rasmus, Pori

 11. Lähteenmäki Eino, Pori

 12. Mansikka Erno, Pori

 13. Molander Helga, Pori

 14. Poussa Robert, Pori

 15. Rantanen Sofia, Pori

 16. Roivainen Katarina, Pori

 17. Rummukainen Ville, Pori

 18. Salminen Topias, Pori

 19. Sjöholm Matti, Pori

 20. Vähä-Jaakkola Mea, Pori


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.