Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 272 Alueparlamenttiedustajien valinta

PRIDno-2019-5908

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja läntisen Porin alueparlamenttiin.

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja Itä-Porin alueparlamenttiin.

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja Pohjois-Porin alueparlamenttiin.

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja keskustan alueparlamenttiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja läntisen Porin alueparlamenttiin.

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja Itä-Porin alueparlamenttiin.

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja Pohjois-Porin alueparlamenttiin.

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja keskustan alueparlamenttiin.

Päätös

Määräaikaan mennessä ehdolle Itä-Porin alueparlamenttiin edustajaksi asettautui Selina Grönberg.

 Valittiin Itä-Porin alueparlamenttiin edustajaksi Selina Grönberg.

Määräaikaan mennessä ehdolle Pohjois-Porin alueparlamenttiin edustajaksi asettautui Topias Salminen.

 Valittiin Pohjois-Porin edustajaksi Topias Salminen.

Määräaikaan mennessä ehdolle keskustan alueparlamenttiin edustajaksi asettautui Ella-Mari Halminen.

 Valittiin keskustan edustajaksi Ella-Mari Halminen.

Määräaikaan mennessä ehdolle Länsi-Porin alueparlamenttiin edustajaksi asettautui Matti Sjöholm.

Valittiin Länsi-Porin edustajaksi Matti Sjöholm


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.