Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 Alustava tilinpäätös vuodelta 2019

PRIDno-2019-5949

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Käydään läpi vuoden 2019 toteuma (liite) ja todetaan 15 000 euron budjetista käytettäneen alustavasti 11 754,46€.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi
  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Käydään läpi vuoden 2019 toteuma (liite) ja todetaan 15 000 euron budjetista käytettäneen alustavasti 11 754,46€.

Päätös

Käytiin läpi vuoden 2019 toteuma (liite) ja todettiin 15 000 euron budjetista käytettäneen alustavasti 11 754,46€.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.