Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 276 Edustajien valinta Kansanterveyttä metsästä -hankkeeseen

PRIDno-2019-5912

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja Kansanterveyttä metsästä -hankkeeseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja Kansanterveyttä metsästä -hankkeeseen.

Päätös

Määräaikaan mennessä ehdolle Kansanterveyttä metsästä -hankkeeseen edustajaksi asettautui kolme henkilöä: Selina Grönberg, Paula Huovinlahti ja Helga Molander.

Selina Grönberg veti ehdokkuutensa pois.

Valittiin Kansanterveyttä metsästä -hankkeeseen edustajiksi Paula Huovinlahti ja Helga Molander.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.