Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 274 Edustajien valinta Nuori Pori Harrastaa -työryhmään

PRIDno-2019-5909

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja Nuori Pori Harrastaa -työryhmään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja Nuori Pori Harrastaa -työryhmään.

Päätös

Määräaikaan mennessä ehdolle Nuori Pori Harrastaa -työryhmään asettautui kaksi henkilöä: Erik Arnst ja Ville Rummukainen.

Valittiin kaksi edustajaa: Erik Arnst ja Ville Rummukainen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.