Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 275 Edustajien valinta Nuorten talo -hankkeeseen

PRIDno-2019-5911

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja Nuorten talo -hankkeeseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja Nuorten talo -hankkeeseen.

Päätös

Määräaikaan mennessä ehdolle Nuorten talo -hankkeeseen edustajaksi asettautui Ella-Mari Halminen.

Valittiin Nuorten talo -hankkeeseen edustajaksi Ella-Mari Halminen. 

 

Määräaikaan mennessä ehdolle Nuorten talo -hankkeeseen varaedustajaksi asettautui Sofia Rantanen.

Valittiin Nuorten talo -hankkeeseen varaedustajaksi Sofia Rantanen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.