Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 273 Edustajien valinta SataNuvaan

PRIDno-2019-5910

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta neljä (4) edustajaa ja varaedustaja SataNuvaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta neljä (4) edustajaa ja varaedustaja SataNuvaan.

Päätös

Määräaikaan mennessä ehdolle SataNuvaan edustajaksi asettautui viisi henkilöä: Selina Grönberg, Johanna Laine, Katarina Roivainen, Matti Sjöholm ja Mea Vähä-Jaakkola.

Julistettiin äänestysrauha.

Todettiin äänestyksen tulokseksi:

Selina Grönberg 2

Johanna Laine 17 

Katarina Roivainen 16

Matti Sjöholm 17

Mea Vähä-Jaakkola 16

 

Valittiin SataNuvan edustajiksi Johanna Laine, Katarina Roivainen, Matti Sjöholm ja Mea Vähä-Jaakkola.

Valittiin varaedustajaksi Selina Grönberg.

Tiedoksi

SataNuva

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.