Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 268 Häirintäyhdyshenkilön valinta

PRIDno-2019-5905

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustolle häirintäyhdyshenkilö.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustolle häirintäyhdyshenkilö.

Päätös

Määräaikaan mennessä ehdolle asettautui Anni Halminen.

 

Valittiin häirintäyhdyshenkilöksi Anni Halminen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.