Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 269 Kansainvälisyysvastaavan ja -toimikunnan valinta

PRIDno-2019-5913

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustolle kansainvälisyysvastaava sekä kansainvälisyystoimikunta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustolle kansainvälisyysvastaava sekä kansainvälisyystoimikunta.

Päätös

Määräaikaan mennessä ehdolle kansainvälisyysvastaavaksi asettautui Jere Hännikkälä ja Katarina Roivainen.

Katarina Roivainen veti ehdokkuutensa pois.

Valittiin kansainvälisyysvastaavaksi Jere Hännikkälä.

 

Liitettiin toimikunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: Erik Arnst, Anni Halminen, Paula Huovinlahti, Eino Lähteenmäki, Helga Molander, Sofia Rantanen, Ville Rummukainen ja Katarina Roivainen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.